Biuro Rachunkowe

Rachunkowość

Rachunkowość RzeszówPodstawowym celem działalności Biura Rachunkowego ASSET jest dostarczenie Państwu faktycznego oraz rzetelnego obrazu sytuacji na temat stanu majątkowego i finansowego przedsiębiorstwa, którym Państwo kierują.

W ramach sformalizowanego systemu rachunkowego dokonujemy kompleksowej ewidencji procesów produkcji, dystrybucji i kondensacji zachodzących w określonym podmiocie gospodarczym.

 

Wspieramy sposób prowadzenia firmy w oparciu o spójną strukturę metod i technik, wspomaganych przez najnowocześniejsze systemy informatyczne. Oferujemy niezwykle cenną pomoc w opracowniu polityki rachunkowości, w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz obiegu dokumentacji. Pomożemy zaplanować odpowiednią dla firmy politykę rachunkową, która efektywnie usprawni funkcjonowanie Państwa przedsiębiorstwa oraz pozwoli na przejrzyste i zrozumiałe zaprezentowanie jego wyników działalności radzie nadzorczej oraz akcjonariuszom. Wiąże się z tym również przygotowanie obszernych, rzetelnych bilansów dotyczących zysków i strat organizacji.
 

Jesteśmy w pełni gotowi podjąć się:

 

 • Prowadzenia ksiąg rachunkowych

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych w naszym biurze obejmuje prowadzenie dziennika: konta księgi głównej; konta ksiąg pomocniczych, do którego zaliczamy środki trwałe, rozchody z kontrahentami, rozrachunki z pracownikami, operacje sprzedaży, operacje zakupu oraz kosztów. Zakres prowadzenia tej usługi obejmuje także zestawienie obrotów i sald księgi głównej i sald ksiąg pomocniczych.

  Przypominamy, że zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o PIT, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych lub ksiąg przychodów i rozchodów (forma prowadzenia ksiąg rachunkowych zależy od przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.) posiadają osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie prowadzące działalność gospodarczą. Zgodnie z tymi wytycznymi prowadzimy rachunkowość firm i pełną księgowość wymienionych wyżej podmiotów, w tym również jednostek organizacyjnych działających na podstawie określonych przepisów (m. in. Prawa bankowego i przepisów o funduszach inwestycyjnych), a także gmin i powiatów.

 

 • Opracowania planu kont z uwzględnieniem specyfiki Klienta

  Ważną kwestią dla podmiotu gospodarczego jest uporządkowanie ewidencji gospodarczej, która wyrażana jest poprzez plan kont. Nasza firma, tworząc Zakładowy Plan Kont, uwzględnia przepisy prawne oraz dopasowuje się do rodzaju działalności podmiotu gospodarczego. Opracowując Zakładowy Plan Kont, jesteśmy zorientowani przede wszystkim na indywidualne potrzeby klienta.
   

  Stosowany powszechnie w firmach system kont służy do rejestracji aktywów, pasywów oraz innego rodzaju zdarzeń gospodarczych. System ten – powszechnie nazywany planem kont – stanowi jeden z podstawowych elementów rachunkowości. Warto pamiętać o tym, iż plan kont powinien powstawać zawsze na początku działalności firmy lub też w momencie, w którym jest w niej wprowadzana księgowość. Prowadząc rachunkowość w Rzeszowie, świadczymy usługę opracowywania planu kont dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców z regionu, bez względu na rozmiar firmy i z uwzględnieniem specyfiki każdego biznesu.

 

 • Zaplanowania polityki rachunkowości i obiegu dokumentacji

  Polityka rachunkowości powinna gwarantować przestrzeganie przepisów Ustawy o Rachunkowości, jasno i rzetelnie przedstawiać sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Celem polityki rachunkowości jest przetwarzanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Natomiast poprawny obieg dokumentów w podmiocie gospodarczym pozwala na zaoszczędzenie czasu i uniknięcie niepotrzebnego stresu.
   

  Określenie zasad prowadzenia polityki rachunkowości powinno być jednym z pierwszych obowiązków przedsiębiorcy, zaraz po dokonaniu przez niego rejestracji nowej spółki w KRS. Zgodnie z umieszczoną w ustawie o rachunkowości definicją, politykę rachunkowości należy traktować jako zespół dopuszczonych prawnie rozwiązań, które zapewniają odpowiednią jakość sprawozdań finansowych. Jako biuro prowadzące rachunkowość, pomagamy naszym klientom w stworzeniu takiego zbioru zasad zgodnych z obowiązującymi aktami prawnymi i będących jednocześnie najlepszymi rozwiązaniami dla danej firmy.
   

 • Raportowania w zakresie bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych

  Raporty pomagają określić kondycje finansową firmy, najczęstszym celem sprawozdań jest dostarczenie informacji na temat sytuacji finansowej, finansowych wynikach działalności i przepływach środków pieniężnych podmiotu gospodarczego. Raporty są praktycznym narzędziem pozwalającym na uporządkowanie informacji finansowych oraz na szybką analizę danych w Firmie. Raporty finansowe są przedstawiane w formie opisowej wraz z dodatkowymi komentarzami i oprawą graficzną.
   

  Obowiązek składania sprawozdań finansowych spoczywa na każdej firmie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rodzaj podmiotów, które powinny składać te raporty, a także czas ich złożenia określane są przez cały szereg przepisów i bardzo ważne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat ich aktualności. Prowadząc rachunkowość w Rzeszowie, zapewniamy wszystkim naszym klientom kompleksową obsługę w zakresie raportowania zgodnego z najnowszymi wytycznymi prawa, a jednocześnie w sposób czytelny i łatwo przystępny. Dzięki nam lektura raportów firmowych będzie w stanie dostarczyć rzetelną informację na temat jej kondycji finansowej oraz wielu innych czynnikach wpływających na jej funkcjonowanie.

 

 • Przygotowania kompleksowej i rzetelnej prezentacji wyników działalności firmy

  Wynik działalności firmy obejmuje wszystkie przychody i koszty z działalności gospodarczej. Oblicza się go z różnicy między przychodami, a kosztami podmiotu gospodarczego.
   

  Obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania z działalności spółki wynika z obowiązującej obecnie ustawy o rachunkowości. Przygotowanie takiego raportu spoczywa na zarządzie przedsiębiorstwa. Prowadząc rachunkowość firm, oferujemy również przygotowanie takiego sprawozdania w formie dokumentu dostarczającego niezbędnych informacji o stanie majątku spółki oraz jej aktualnej sytuacji materialnej. Gwarantujemy terminowość i rzetelną weryfikację wszystkich przedstawianych w sprawozdaniu danych.
   

Dzięki wdrożeniu doskonałych systemów informatycznych mają Państwo, poprzez Internet, zawsze wgląd do najważniejszych danych oraz informacji w zakresie działań prowadzonych przez nasze biuro.

Kontakt

Telefon/Faks: (17) 864 23 25

Telefon kom.: 519 171 307

Telefon kom.: 505 241 495

 

UWAGA ZMIANA ADRESU!

ul. Reformacka 8

35-026 Rzeszów

E-mail:

 

Mapa dojazdu

Wspieramy

hospicjum podkarpackie
 

 
 

Sprawdź aktualne promocje!


promocje w biurze rachunkowym rzeszow

IdeoProjekt:
CMS Edito Powered by: