Biuro Rachunkowe

Rachunkowość

Rachunkowość RzeszówPodstawowym celem Biura Rachunkowego ASSET jest dostarczenie Państwu faktycznego oraz rzetelnego obrazu sytuacji na temat stanu majątkowego i finansowego przedsiębiorstwa, którym Państwo kierują.

W ramach sformalizowanego systemu rachunkowego dokonujemy kompleksowej ewidencji procesów produkcji, dystrybucji i kondensacji zachodzących w określonym podmiocie gospodarczym.

 

Wspieramy sposób prowadzenia firmy w oparciu o spójną strukturę metod i technik, wspomaganych przez najnowocześniejsze systemy informatyczne. Oferujemy niezwykle cenną pomoc w opracowniu polityki rachunkowości, w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz obiegu dokumentacji. Pomożemy zaplanować odpowiednią dla firmy politykę rachunkową, która efektywnie usprawni funkcjonowanie Państwa przedsiębiorstwa oraz pozwoli na przejrzyste i zrozumiałe zaprezentowanie jego wyników działalności radzie nadzorczej oraz akcjonariuszom. Wiąże się z tym również przygotowanie obszernych, rzetelnych bilansów dotyczących zysków i strat organizacji.

Jesteśmy w pełni gotowi podjąć się:

 

 • Prowadzenia ksiąg rachunkowych

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych w naszym biurze obejmuje prowadzenie dziennika: konta księgi głównej; konta ksiąg pomocniczych, do którego zaliczamy środki trwałe, rozchody z kontrahentami, rozrachunki z pracownikami, operacje sprzedaży, operacje zakupu oraz kosztów. Zakres prowadzenia tej usługi obejmuje także zestawienie obrotów i sald księgi głównej i slad ksiąg pomocniczych.

 

 • Opracowania planu kont z uwzględnieniem specyfiki Klienta

  Ważną kwestią dla podmiotu gospodarczego jest uporządkowanie ewidencji gospodarczej, która wyrażana jest poprzez plan kont. Nasza firma tworząc Zakładowy Plan Kont uwzględnia przepisy prawne oraz dopasowuje się do rodzaju działalności podmiotu gospodarczego. Opracowując Zakładowy Plan Kont jesteśmy zorientowani przede wszystkim na indywidualne potrzeby Klienta.

 

 • Zaplanowania polityki rachunkowości i obiegu dokumentacji

  Polityka rachunkowości powinna gwarantować przestrzeganie przepisów Ustawy o Rachunkowości, jasno i rzetelnie przedstawiać sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Celem polityki rachunkowości jest przetwarzanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Natomiast poprawny obieg dokumentów w podmiocie gospodarczym pozwala na zaoszczędzenie czasu i uniknięcie niepotrzebnego stresu.

 

 • Raportowania w zakresie bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych

  Raporty pomagają określić kondycje finansową Firmy, najczęstszym celem sprawozdań jest dostarczenie informacji na temat sytuacji finansowej, finansowych wynikach działalności i przepływach środków pieniężnych podmiotu gospodarczego. Raporty są praktycznym narzędziem pozwalającym na uporządkowanie informacji finansowych oraz na szybką analizę danych w Firmie. Raporty finansowe są przedstawiane w formie opisowej wraz z dodatkowymi komentarzami i oprawą graficzną.

 

 • Przygotowania kompleksowej i rzetelnej prezentacji wyników działalności firmy

  Wynik działalności Firmy obejmuje wszystkie przychody i koszty z działalności gospodarczej. Oblicza się go z różnicy między przychodami, a kosztami podmiotu gospodarczego.

 

Dzięki wdrożeniu doskonałych systemów informatycznych mają Państwo, poprzez Internet, zawsze wgląd do najważniejszych danych oraz informacji w zakresie działań prowadzonych przez nasze biuro.

Kontakt

Telefon/Faks: (17) 864 23 25

Telefon kom.: 519 171 307

Telefon kom.: 505 241 495

 

UWAGA ZMIANA ADRESU!

ul. Reformacka 8

35-026 Rzeszów

E-mail:

 

Mapa dojazdu

Wspieramy

hospicjum podkarpackie
 

 
 

Sprawdź aktualne promocje!


promocje w biurze rachunkowym rzeszow

IdeoProjekt:
CMS Edito Powered by: