Biuro Rachunkowe

Księgowość

Księgowość Rzeszów

Usługi Księgowe (austorcing księgowy)

Wiemy, że prowadzenie własnej działalnosci gospodarczej to wyzwanie i stes. Zamiast zajmować się zadaniami firmowymi wciąż musimy pamiętać o zeznaniach, raportach, wnioskach i deklaracjach. Dlatego proponujemy Państwu autsorcing księgowości, czyli przejęcie przez nas pełnej odpowiedzialnosci za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 

Biuro Rachunkowe ASSET to przede wszystkim profesjonalne i efektywne usługi księgowe, które skutecznie pomogą podniesieniu efektywności każdej firmy czy instytucji. Obsługa księgowa, jaką proponujemy, oparta została głównie na doświadczeniu oraz merytorycznej i praktycznej wiedzy naszego zespołu doradców, których wszelkie działania wspierane są przez najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Wszelkie prace podejmowane przez nas w ramach obsługi księgowej firmy, mają na celu obniżenie kosztów operacyjnych i administracyjnych Państwa organizacji.

 

 

Udzielamy kompleksowego wsparcia w zakresie prowadzenia ksiąg, rejestrów i rozliczeń. Podejmujemy się komenderowania niezbędnych ewidencji i dotacji inwestycyjnych oraz sporządzania klarownych i transparentnych rocznych rozliczeń, tak aby Państwa firma mogła doskonale się rozwijać i funkcjonować w zgodzie z polskim prawem. Jesteśmy gwarantem sukcesu i pełnej rentowności Państwa przedsiębiorstwa. 

 

Podstawowy zakres naszych usług obejmuje:

- prowadzeniem ksiąg rachunkowych,

- prowadzenie podatkowej księgi przychodu i rozchodu,

- prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,

- prowadzeniem ewidencji VAT oraz JPK (Jenolite Pliki Kontrolne),

- sprawy urzędowe, rejestracja, aktualizacja, zaświadczenia itp.

 

Dodatkowo oferujemy:

- zakładanie nowych firm (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne, komandytowe, spółki z o.o.), 

- sporządzanie analiz ekonomicznych, prognoz i biznes planó,

- nadzór nad rachunkowością podmiotów gospodarczych (dla firm zatrudniających własny dział księgowy),

- dokonywanie optymalizacji wysokości podatków dla konkretnych klientów,

- prowadzenie konsultacji w miejscu prowadzenia dzialalności,

- bieżące informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,

- prowadzenie przekształceń (zmiana formy prawnej).

 

 

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, ZUS 

- sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT, informacji o transakcjach unijnych VAT UE,

- sporządzanie jednolitych plików kontrolnych JPK,

- sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT prowadzących dzialalnośc gospodarczą oraz pracowników,

- sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT,

- sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS).

 

 

Rachunkowość  

- tworzenie planu kont oraz poltyki rachunkowości - podstawowe narzędzia rachunkowości umorzliwiające efektywne zarządzanie,

- dostosywanie systemu rachunkowosci firmy, w celu wykorzystania informacji z systemów finansowo-księgowego w sprawozdawczości finansowej oraz zarządczej,

- bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych firmy,

- sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zmiany w kapitalach wraz z informacjami dodatkowymi),

- sporządzanie sprawozdawczości wewnętrznej firmy.

 

Gospodarka Majątkiwm Trwałym i inwestycjami

- prowadzenie tabel amortyzacyjnycj,

- prowadzenie ksiąg ewidencyjnych środków trwałych,

- rozliczanie inwestycji okresowych,

- opracowywanie optymalnych planów inwestycyjnych.

 

 

Profesjonalizm, skuteczność i terminowość naszych działań pomoże sprawnie i skutecznie udoskonalić sposób kierowania polityką finansową każdej struktury biznesowej.

Kontakt

Telefon/Faks: (17) 864 23 25

Telefon kom.: 519 171 307

Telefon kom.: 505 241 495

 

UWAGA ZMIANA ADRESU!

ul. Reformacka 8

35-026 Rzeszów

E-mail:

 

Mapa dojazdu

Wspieramy

hospicjum podkarpackie
 

 
 

Sprawdź aktualne promocje!


promocje w biurze rachunkowym rzeszow

IdeoProjekt:
CMS Edito Powered by: