Biuro Rachunkowe

Księgowość

Księgowość Rzeszów

Usługi Księgowe (outsourcing księgowy)

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych księgowością w Rzeszowie. Świadczymy usługi księgowe w szerokim zakresie dla firm o różnych profilach i działających w różnych formatach. Zajmujemy się księgowością rachunkową, finansową, a także zarządczą. Dla potrzeb zarządu każdego przedsiębiorstwa jesteśmy w stanie zbudować efektywny, jasny i przejrzysty system raportowania wszystkich danych finansowych. Nasza metodologia działania pozwala prowadzić księgowość w sposób nowoczesny, elastyczny i przede wszystkim z zachowaniem indywidualnego podejście do klienta i jego oczekiwań. Naszą rolę jest nie tylko procesowanie danych dla potrzeb fiskalnych, ale również tworzenie narzędzi, dzięki którym korzystający z naszych usług są w stanie osiągnąć realną przewagę w swojej branży.

 

Prowadzimy również obsługę księgową firm rozliczających się z wykorzystaniem uproszczonych metod księgowości, takich jak książka przychodów i rozchodów, ryczałt czy karta podatkowa.

 

Biuro Rachunkowe ASSET to przede wszystkim profesjonalne i efektywne usługi księgowe, które skutecznie pomogą podniesieniu efektywności każdej firmy czy instytucji. Obsługa księgowa, jaką proponujemy, oparta została głównie na doświadczeniu oraz merytorycznej i praktycznej wiedzy naszego zespołu doradców, których wszelkie działania wspierane są przez najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Wszelkie prace podejmowane przez nas w ramach obsługi księgowej firmy, mają na celu obniżenie kosztów operacyjnych i administracyjnych Państwa organizacji.

 

 


 

Podstawowy zakres naszych usług obejmuje:

- Prowadzenie ksiąg rachunkowych – wszystkie księgi rachunkowe prowadzimy zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem wszelkich bieżących nowelizacji, kierując się wieloletnim doświadczeniem z tego zakresu oraz starannym podejściem do każdego realizowanego zadania. Powierzając nam to zadanie, możecie być pewni, że wykonamy je z najwyższą starannością i troską o prowadzony przez Was biznes.
- Prowadzenie podatkowej księgi przychodu i rozchodu – posiadamy ogromne doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw rozliczających się przy pomocy uproszczonych metod księgowości, w tym również niezwykle popularnej książki przychodów i rozchodów. Dzięki temu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić Wam najwyższą jakość obsługi w każdym aspekcie naszej współpracy.
- Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego – za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego rozliczamy uprawnionych do tego przedsiębiorców, czyli prowadzących własną działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub też w formie spółki osobowej. W razie potrzeby podpowiemy Wam, kiedy ryczałt ewidencjonowany pozostanie opłacalny, a kiedy lepszym rozwiązaniem okaże się przejście na inną formę rozliczeń.
- Prowadzenie ewidencji VAT oraz JPK (Jednolite Pliki Kontrolne) – zgodnie z najnowszymi wymogami polskiego prawa podatkowego prowadzimy ewidencję VAT oraz Jednolitych Plików Kontrolnych w kształcie przewidzianym odpowiednimi przepisami. Zdajemy sobie sprawę z tego, że obowiązek sporządzania oraz przesyłania Jednolitych Plików Kontrolnych jest przepisem stosunkowo nowym i ciągle nie przez wszystkim rozumianym, dlatego ze swojej strony zapewniamy szerokie doradztwo w tym zakresie i pieczę nad dotrzymaniem wszystkich przewidzianych prawem terminów.
- Sprawy urzędowe, rejestracja, aktualizacja, zaświadczenia itp. – w ramach oferowanych przez nas usług podstawowych zajmujemy się również szeroko pojętą pomocą w kwestiach związanych z rejestracją firmy, zdobywaniem niezbędnych zaświadczeń i załatwianiem ważnych spraw urzędowych.
 

 

Dodatkowo oferujemy:

- zakładanie nowych firm (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne, komandytowe, spółki z o.o.), 

- sporządzanie analiz ekonomicznych, prognoz i biznes planów,

- nadzór nad rachunkowością podmiotów gospodarczych (dla firm zatrudniających własny dział księgowy),

- dokonywanie optymalizacji wysokości podatków dla konkretnych klientów,

- prowadzenie konsultacji w miejscu prowadzenia dzialalności,

- bieżące informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,

- prowadzenie przekształceń (zmiana formy prawnej).

 

 

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, ZUS 

- sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT, informacji o transakcjach unijnych VAT UE,

- sporządzanie jednolitych plików kontrolnych JPK,

- sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT prowadzących dzialalność gospodarczą oraz pracowników,

- sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT,

- sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS).

 

 

Rachunkowość  

- tworzenie planu kont oraz poltyki rachunkowości - podstawowe narzędzia rachunkowości umorzliwiające efektywne zarządzanie,

- dostosywanie systemu rachunkowosci firmy, w celu wykorzystania informacji z systemów finansowo-księgowego w sprawozdawczości finansowej oraz zarządczej,

- bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych firmy,

- sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zmiany w kapitalach wraz z informacjami dodatkowymi),

- sporządzanie sprawozdawczości wewnętrznej firmy.

 

Gospodarka Majątkiwm Trwałym i inwestycjami

- prowadzenie tabel amortyzacyjnych,

- prowadzenie ksiąg ewidencyjnych środków trwałych,

- rozliczanie inwestycji okresowych,

- opracowywanie optymalnych planów inwestycyjnych.

 

 

Profesjonalizm, skuteczność i terminowość naszych działań pomoże sprawnie i skutecznie udoskonalić sposób kierowania polityką finansową każdej struktury biznesowej.

Kontakt

Telefon/Faks: (17) 864 23 25

Telefon kom.: 519 171 307

Telefon kom.: 505 241 495

 

UWAGA ZMIANA ADRESU!

ul. Reformacka 8

35-026 Rzeszów

E-mail:

 

Mapa dojazdu

Wspieramy

hospicjum podkarpackie
 

 
 

Sprawdź aktualne promocje!


promocje w biurze rachunkowym rzeszow

IdeoProjekt:
CMS Edito Powered by: