Biuro Rachunkowe

Projekty UE

Projekty UE zrealizowane

 

 

 

Biuro Rachunkowe ASSET Monika Sanek-Żmuda z siedzibą w Rzeszowie, ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów

 

Informuje, że zawarł umowę nr POPW.01.04.00-18-0100/19-00 na realizację projektu pn.

Rozwój i wzrost konkurencyjności Biura Rachunkowego ASSET poprzez wzornictwo”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4. Wzór na konkurencję II etap, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Opis projektu:

Realizacja niniejszego projektu polega na przeprowadzeniu audytu wzorniczego firmy Biuro Rachunkowe ASSET polegającego na analizie działalności pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, który obejmować będzie:

 1. Analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem;
 2. Analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem,
 3. Analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego.

 

 

Projekt rozpocznie się w marcu 2020r.

Opracowanie strategii wzorniczej w postaci raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierającego co min:

 1. Ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej;
 2. Ogólny opis przedsiębiorstwa firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakteru klientów, opis głównych konkurentów;
 3. Opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście firmy trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek;
 4. Ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie ;
 5. Możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w firmie;
 6. Rekomendacje dalszych szczegółowych działań w firmie.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie oceny wzorniczej firmy ASSET prowadzącej do wzrostu kompetencji kadry zarządzającej w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem, określenia nowych kierunków i celów rozwoju firmy poprzez wzornictwo w postaci rekomendacji, a tym samym do wzrostu konkurencyjności.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zakup usług doradczych obejmujących:

 

 1. Audyt wzorniczy obejmujący działalność firmy ASSET oraz plan rozwoju organizacyjny, marketingowy, procesowy oraz usługowy firmy m.in. w zakresie specjalizacji i personalizacji usług księgowych;
 2. Opracowanie strategii wzorniczej w postaci raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego.

 

W proces definiowania rekomendacji wzorniczych będących wynikiem audytu, zaangażowany zostanie właściciel firmy i kadra ASSETu, co wpłynie na uzyskanie celu głównego projektu, a tym samym na wzrost potencjału kadrowego i konkurencyjność przedsiębiorstwa z obszaru Wschodniej w zakresie zarządzania wzornictwem.

Beneficjent:                                   Biuro Rachunkowe ASSET Monika Sanek-Żmuda

województwo:                                podkarpackie

powiat:                                          rzeszowski 

Wartość całkowita projektu:            116 850,00 PLN

Wartość dofinansowania UE:           80 750,00 PLN

Projekty UE

 
Biuro Rachunkowe ASSET Monika Sanek-Żmuda z siedzibą w Rzeszowie, u. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów
 
Informuje, iż zawarto umowę nr POPW.01.04.00-18-0023/21 na realizację projektu pn. „Rozwój Biura Rachunkowego ASSET poprzez wdrożenie strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję – II Etap, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Opis projektu:
Realizacja niniejszego projektu polega na wdrożeniu kluczowych dla dalszego rozwoju firmy Biuro Rachunkowe ASSET Monika Sanek-Żmuda rekomendacji wzorniczych z opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4. POPW strategii wzorniczej.
 
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Biuro Rachunkowe ASSET, poprzez wprowadzenie nowego modelu biznesowego opartego na innowacjach usługowych, procesowych, marketingowych i technologicznych, uzyskanych poprzez kompleksowe wdrożenie rekomendacji wzorniczych, obejmujących zaprojektowanie i wdrożenie nowych usług świadczonych z wykorzystaniem nowych technologii IT oraz nowych narzędzi marketingowych.
Planowane efekty:
1. Przeprowadzenie profesjonalnego procesu związanego z zaprojektowaniem i wdrożeniem na rynek
nowych usług wraz z narzędziami wspierającymi, który w znaczący sposób wyróżni ofertę firmy ASSET
na rynku, zwiększy jej jakość, atrakcyjność i konkurencyjność, a w rezultacie pozwoli firmie na   osiągnięcie założonych celów biznesowych oraz dalszy rozwój w kolejnych latach.
2. Zaoferowanie nowych usług i procesów spełniających oczekiwania klientów oraz dających możliwość rozszerzenia portfela klientów.
3. Uzyskanie dodatkowych zysków dzięki dodatkowemu wolumenowi sprzedaży nowych produktów w kolejnych latach działalności.
4. Poprawa komunikacji zewnętrznej, wizerunku firmy oraz rozpoznawalności marki ASSET na rynku
regionalnym.
5. Wzrost umiejętności wykorzystania wzornictwa w celu dalszego rozwoju oferty oraz budowy marki.
 
Wartość projektu: 961 860,00 PLN
Wkładu funduszy europejskich: 530 700,00 PLN

Kontakt

Telefon/Faks: (17) 864 23 25

Telefon kom.: 519 171 307

Telefon kom.: 505 241 495

 

UWAGA ZMIANA ADRESU!

ul. Reformacka 8

35-026 Rzeszów

E-mail:

 

Mapa dojazdu

Wspieramy

hospicjum podkarpackie
 

 
 

Sprawdź aktualne promocje!


promocje w biurze rachunkowym rzeszow

IdeoProjekt:
CMS Edito Powered by: