Biuro Rachunkowe

Poradnik Przedsiębiorcy

Ulga na start

27.07.2018

 

„Ulga na start”(art. 18 ust. 1), została uchwalona w ramach ustawy Prawo przedsiębiorców,  która weszła w życie 30 kwietnia 2018 roku i zakłada w okresie pierwszych 6 miesięcy  prowadzenia działalności gospodarczej zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Warto podkreślić, że zwolnienie wynikające z nowych przepisów odnosi się jedynie do składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, nie dotyczy ono składki zdrowotnej. W rezultacie przedsiębiorcy zamiast standardowego ZUS-u będą musieli opłacać jedynie składkę zdrowotną (która w 2018 r. wynosi 319,94 zł).

 

 

Z preferencji będą mogły skorzystać wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które:

  • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy;
  • podejmują ponownie działalność gospodarczą po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia;
  • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

 

Ograniczenie dotyczy wykonywania takich samych czynności w ramach umowy o pracę, czyli nie będzie miało zastosowania do umowy cywilno-prawnej. Przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej przysługuje również zwolnienie ze składek ZUS. Ulga ta przysługuje jedynie samemu przedsiębiorcy, zwolnienie z ZUS nie dotyczy osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności, ani pracowników czy zleceniobiorców. Dodatkowo po wykorzystaniu 6-miesięcznej ulgi przedsiębiorca będzie mógł korzystać przez okres 24 miesięcy kalendarzowych z obecnie obowiązującej preferencjitzw. małego ZUS-u  tj. opłacania składek społecznych od 30% kwoty minimalnej płacy (w 2018 r. wynosi ona 630 zł) o ile będzie spełniał wymagane warunki.

 

Reasumując łączny okres preferencji, może wynosić aż do 30 miesięcy, który obejmuje zwolnienie oraz obniżenie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Należy zwrócić uwagę, iż ulga ma charakter uprawnienia, a nie obowiązku, oznacza to, że dany przedsiębiorca w dowolnym momencie może z niej dobrowolnie zrezygnować po czym musi zgłosić swoją działalność do ubezpieczenia społecznego.

 

Istotną kwestią jest fakt, iż ulga na start poza licznymi korzyściami niesie również negatywne skutki. Przedsiębiorca korzystający z ulgi nie otrzyma w okresie tych 6 miesięcy:

  • zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego,
  • zasiłku, czy odszkodowania w razie wypadku (wypłacanego z ubezpieczenia wypadkowego).

Ponadto wydłuża się okres wyczekiwania na świadczenia chorobowe do 9 miesięcy (przez 6 miesięcy nie ma opłacanej składki chorobowej, następnie jeszcze składka musi być płacona przez 3 miesiące, aby uzyskać prawo do tego zasiłku). Warto też pamiętać o tym, że w okresie 6 miesięcy nie opłaca się składek emerytalnej i rentowej przez co późniejsza renta, czy emerytura mogą być niższe.

 

Joanna Poźniak

księgowa

 

więcej: https://zus.pox.pl/zus/ulga-na-start-czyli-zwolnienie-z-zus-jak-to-dziala.htm,

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/co-powinienes-wiedziec-zanim-zaczniesz-placic-zus/ulga-na-start-wlasna-firma-przez-6-miesiecy-bez-zus,

lista aktualności

Kontakt

Telefon/Faks: (17) 864 23 25

Telefon kom.: 519 171 307

Telefon kom.: 505 241 495

 

UWAGA ZMIANA ADRESU!

ul. Reformacka 8

35-026 Rzeszów

E-mail:

 

Mapa dojazdu

Wspieramy

hospicjum podkarpackie
 

 
 

Sprawdź aktualne promocje!


promocje w biurze rachunkowym rzeszow

IdeoProjekt:
CMS Edito Powered by: