Biuro Rachunkowe

Poradnik Przedsiębiorcy

Działalność nierejestrowana

25.05.2018

30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa - Prawo przedsiębiorców, która prowadziła możliwość nierejestrowania działalności, gdy przychód nie będzie przekraczał ustalonego limitu.

 

Dzięki działalności nierejestrowej łatwiej będzie przetestować pomysł na biznes, nie łamiąc przy tym prawa. Nie będzie ona jednak dostępna dla wszystkich. Taką działalność będzie można prowadzić pod kilkoma warunkami.

  • Pierwszy i najważniejszy warunek dotyczy historii biznesowej zainteresowanego. Działalność nierejestrową będą mogły wykonywać tylko osoby, które przez ostatnie 60 miesięcy (5 lat) nie prowadziły firmy. Mowa o działalności gospodarczej i spółce cywilnej. Spółki prawa handlowego (sp. z o.o., jawna) mają inną osobowość prawną, więc ich wspólnicy będą mogli prowadzić działalność nieewidencjonowaną. Ustawodawca wprowadził tu jednak tzw. okres przejściowy. Wynika z niego, że jeśli w ciągu ostatniego roku od dnia wejścia w życie ustawy (marzec 2017r.) nie prowadziło się firmy, to również można prowadzić działalność nieewidencjonowaną.
  • Drugim warunkiem prowadzenia działalności bez obowiązku jej zarejestrowania jest prowadzenie działalności niereglamentowanej, czyli takiej, która nie wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji.
  • Trzecim warunkiem jest bariera przychodów. Działalność nierejestrowaną można będzie prowadzić do momentu, w którym miesięczny przychód z tej działalności nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku jest to 1050 zł).
  • Działalność nieewidencjonowaną trzeba prowadzić samodzielnie. Oznacza to, że nie może ona być np. spółką cywilną.

Działalność nierejestrowa nie będzie wymagała posiadania REGON-u, NIP-u ani  konta bankowego. Prowadzący działalność nieewidencjonowaną nie będą musieli płacić składek ZUS. Nie oznacza to jednak, że jest zwolniona z podatku. Przychody osiągane z działalności nieewidencjonowanej są przychodami z tzw. innych źródeł i podlegają opodatkowaniu według powszechnej skali podatkowej (18 lub 32%). Brak obowiązku rejestracji działalności nie oznacza, że osoba nie jest podatnikiem VAT. Oczywiście można korzystać ze zwolnienia z VAT przysługującego podatnikom, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 jednak z tego zwolnienia są wyłączeni liczni przedsiębiorcy wymienieni w ust. 13 pkt 1-2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadku przekroczenia pułapu przychodu (50% minimalnego wynagrodzenia), działalność uznawana jest za działalność gospodarczą od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie. Zatem w dniu, w którym miesięczne przychodu przekroczą 1050 zł, przedsiębiorca będzie miał siedem dni na zarejestrowanie firmy.

 

Marta Rybka

księgowy

 

więcej:https://konstytucjabiznesu.biz/dzialalnosc-nieewidencjonowana/

lista aktualności

Kontakt

Telefon/Faks: (17) 864 23 25

Telefon kom.: 519 171 307

Telefon kom.: 505 241 495

 

UWAGA ZMIANA ADRESU!

ul. Reformacka 8

35-026 Rzeszów

E-mail:

 

Mapa dojazdu

Wspieramy

hospicjum podkarpackie
 

 
 

Sprawdź aktualne promocje!


promocje w biurze rachunkowym rzeszow

IdeoProjekt:
CMS Edito Powered by: