Biuro Rachunkowe

Poradnik Przedsiębiorcy

Środki trwałe do 10 tys. zł bez konieczności amortyzacji od 2018 roku

16.03.2018

Przedsiębiorcy od 2018 roku nie muszą amortyzować środka trwałego tańszego niż 10 tys. zł - od razu taki wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Wcześniejszy próg wynosił 3.500 zł, co oznaczało w praktyce, że zakup środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł nakładał na podatnika obowiązek amortyzacji tego środka w ciągu wielu lat. Ustawodawca wychodząc naprzeciw podatnikom postanowił zwiększyć limit amortyzacji jednorazowej, której nowy próg wynosi 10.000 zł, co w praktyce ma na celu zachęcenie podatników do zwiększenia inwestycji.

 

Amortyzacja jednorazowa w praktyce oznacza możliwość bezpośredniego ujęcia wartości środka trwałego jednorazowo w koszty w miesiącu nabycia, bez konieczności stosowania wieloletniej amortyzacji składnika majątku.

Zwiększona kwota limitu odnosi się w przypadku:

1)      Czynnych podatników VAT – kwoty netto środka trwałego

2)      Podatników zwolnionych z VAT – kwoty brutto środka trwałego

Wyższy próg będzie obowiązywać od składników majątku przyjętych do używania począwszy od 1 stycznia 2018 roku.

 

Wprowadzono możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji przez wszystkich podatników PIT i CIT, gdy wartość początkowa składnika majątku wynosi co najmniej 10 000 zł. W celu osiągnięcia tego limitu dopuszczalne jest łączenie wartości początkowej co najmniej dwóch środków trwałych, jeśli wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł. Limit roczny tej jednorazowej amortyzacji wynosi 100 000 zł. Dotyczy to wyłącznie nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 oraz wartości niematerialnych i prawnych. Te zasady amortyzacji nie mają więc zastosowania do środków transportu.

Druga ważna zmiana, która dotyczy wszystkich podatników, to wskazane wcześniej podwyższenie wysokości limitu dla tzw. nisko cennych składników majątku przyjętych do używania po 31 grudnia 2017 r. z 3500 zł na 10 000 zł. Zasady rozliczania nisko cennych składników majątku pozostają bez zmian, czyli nadal można wybrać, czy dokonujemy amortyzacji na zasadach ogólnych, czy decydujemy się na jednorazowy odpis, czy na zaliczenie w kosz- ty uzyskania przychodów.

 

Katarzyna Żmuda

Młodszy Księgowy

 

Więcej:http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/koszty/amortyzacja/764369,Srodki-trwale-i-wartosci-niematerialne-i-prawne-w-2018-roku-zmiany-w-PIT-i-CIT.html

lista aktualności

Kontakt

Telefon/Faks: (17) 864 23 25

Telefon kom.: 519 171 307

Telefon kom.: 505 241 495

 

UWAGA ZMIANA ADRESU!

ul. Reformacka 8

35-026 Rzeszów

E-mail:

 

Mapa dojazdu

Wspieramy

hospicjum podkarpackie
 

 
 

Sprawdź aktualne promocje!


promocje w biurze rachunkowym rzeszow

IdeoProjekt:
CMS Edito Powered by: