Biuro Rachunkowe

Poradnik Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej a rozliczenie roczne.

23.03.2016

Prowadzenie własnego biznesu nie zawsze przynosi takie efekty, jakich życzyłby sobie przedsiębiorca. Polskie ustawodawstwo przewiduje w takiej sytuacji pewne udogodnienia, zamiast całkowitego zlikwidowania działalności, można ją tymczasowo zawiesić. W większości przypadków główną przyczyną zawieszenia jest utrata płynności finansowej, a tym samym brak środków na opłacanie stałych kosztów, składek oraz podatków. Zawieszenie działalności gospodarczej jest korzystne dla przedsiębiorcy przede wszystkim ze względu na występujące w tym okresie ulgi finansowe i udogodnienia podatkowe. Przedsiębiorca zaprzestaje opłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego. Poza tym nie musi składać deklaracji VAT.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca zostaje również wyrejestrowany z ZUS, co skutkuje brakiem konieczności opłacania składek.

Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się ze złożeniem wniosku CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej - wniosek ten jest jednocześnie wnioskiem o wpis do ewidencji i aby dotyczył zawieszenia, należy zaznaczyć x w rubryce 01.3. W przypadku, kiedy osoba zgłaszająca zawieszenie działalności gospodarczej jest wspólnikiem istniejących już spółek cywilnych, ma również obowiązek wypełnienia załącznika CEIDG-SC. Szczególną uwagę należy zwrócić na daty wskazane we wnioskach, bowiem data zawieszenia nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku CEIDG-1. Wniosek należy wypełnić na maszynie lub odręcznie drukowanymi literami, bez poprawek i skreśleń.

Zgodnie z art. 44 ust. 10 updof w trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie musi regulować zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek dochodowy. Należy jednak pamiętać, że należy sporządzić remanent końcowy oraz zeznanie roczne. Okresowe wstrzymanie prowadzenia działalności może trwać dwa lata, zatem może się zdarzyć, że firma będzie zawieszona przez cały rok ale jeśli podatnik nie powiadomi urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, to nie ustaje obowiązek w zakresie składania zeznań podatkowych. Z obowiązku tego nie zwalnia fakt, iż w ramach tego źródła przychodu nie są uzyskiwane żadne przychody, ani też nie są ponoszone żadne koszty, jak również, że działalność gospodarcza została zawieszona.

 

Monika Golec 

Księgowy

 

Więcej: http://cenabiznesu.pl/-zawieszenie-dzialalnosci-gospodarczej-konsekwencje-w-pit

lista aktualności

Kontakt

Telefon/Faks: (17) 864 23 25

Telefon kom.: 519 171 307

Telefon kom.: 505 241 495

 

UWAGA ZMIANA ADRESU!

ul. Reformacka 8

35-026 Rzeszów

E-mail:

 

Mapa dojazdu

Wspieramy

hospicjum podkarpackie
 

 
 

Sprawdź aktualne promocje!


promocje w biurze rachunkowym rzeszow

IdeoProjekt:
CMS Edito Powered by: