Biuro Rachunkowe

PRZEDSIEBIORCO PAMIĘTAJ!

 

 

  

 Przedsiębiorco pamiętaj!  

 

  

 

do 10-tego -wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie


 do 15-tego -wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz FEP - pozostali płatnicy składek

 

do 20-tego -wpłaty miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych; przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego; ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

                                                                                                                                                                                                                                   do 25-tego -wpłaty podatku VAT oraz złożenia deklaracji VAT-7

 

 

Wzory druków i umów

Umowa cywilno-prawna (umowa zlecenia)

Rachunek do umowy zlecenia

Umowa cywilno-prawna (Umowa o dzieło)

rachunek do umowy o dzieło

Umowa pożyczki

PIT-36 za rok 2012

PIT-36L za rok 2012

PIT/B Załącznik do PIT-36

PIT/0 Załącznik do PIT-28/36/37

PIT-37 za rok 2012

PIT/D Załącznik do PIT-28/37/36

PIT-28 za rok 2012

PIT - 38 za rok 2012

Umowa użyczenia lokalu

Umowa użyczenia pojazdu

Miesięczne zestawienie sprzedaży dla nie-VAT

Zestawienie sprzedaży VAT

Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja wyposażenia

Protokół wprowadzenia środka trwałego

Arkusz spisu z natury

Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz pracownika

Informacja o warunkach zatrudnienia

Skierowanie na badania pracownika

Oświadczenie o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych

Szkolenia Bezpieczeństwa Higieny Pracy i Przeciwpożarowe pracownika

Oświadczenie o rachunku bankowym pracownika

Lista obecności pracownika

1 | 2  »»»  

Kontakt

Telefon/Faks: (17) 864 23 25

Telefon kom.: 519 171 307

Telefon kom.: 505 241 495

ul. Legionów 31

35-111 Rzeszów

E-mail:

 

Mapa dojazdu

Wspieramy

 

 
 

Sprawdź aktualne promocje!


IdeoProjekt:
CMS Edito Powered by: